Üyelik Sözleşmesi

1. Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısıtlamalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir. www.turkiyeilan.com : www.turkiyeilan.com bu sözleşmede kısaca " www.turkiyeilan.com " olarak anılacaktır.
SÖZLEŞME: Üyelik sözleşmesi.
KULLANICI : www.turkiyeilan.com internet adresinde ilan veren tüm özel ve tüzel kişi ve kurumları kapsamaktadır.
2. İşbu sözleşme, www.turkiyeilan.com tarafından işletilen www.turkiyeilan.com internet adresinde KULLANICI 'lar ile www.turkiyeilan.com arasında üyelik kayıt aşamasında yapılmış ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
3. www.turkiyeilan.com 'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.turkiyeilan.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. KULLANICILAR, www.turkiyeilan.com 'a üye olmak aracılığıyla işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.  
5. www.turkiyeilan.com , sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6. Aksi belirtilmediği takdirde, www.turkiyeilan.com 'daki hizmetler/servisler ücretsizdir. www.turkiyeilan.com yer sağlayıcıdır.
7. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.turkiyeilan.com kullanılamaz. Bunu yapanlar direkt kendileri sorumludurlar,www.turkiyeilan.com bu tür üyelikleri fark ettiği an sonlandırmakla yükümlüdür.
8. www.turkiyeilan.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 7.maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9. www.turkiyeilan.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
10. www.turkiyeilan.com , veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 11. www.turkiyeilan.com sitesinde üçüncü kişiler tarafından girilen gayrimenkul ilanları yayınlanmaktadır. Bu sebeple sitede yayınlanan ilanların içeriğinin doğruluğu ve/veya ilanı girilen gayrimenkullerin kiralanması/satılması hiçbir suretle garanti edilmemektedir.
12. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.
13. www.turkiyeilan.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile www.turkiyeilan.com 'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.turkiyeilan.com 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, www.turkiyeilan.com 'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve www.turkiyeilan.com' ya üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.